L’elecció dels esdeveniments

Un fenomen aleatori és un esdeveniment el resultat del qual, sota situacions similars, no es pot predir. En primer lloc, un fenomen aleatori és per naturalesa impredictible. Hi ha el dubte existencial sobre si un observador, per molt que li ho proposi, pot realment fer una elecció veritablement atzarosa, sense influir en el resultat de la mateixa, pel sol fet de realitzar aquesta acció.