Abstracció: 1) Consideració aïllada de les qualitats essencials d’un objecte, o del mateix objecte en la seva pura essència o noció. 2) Concentració del pensament, prescindint de la realitat exterior. 3) Prescindir de, deixar a part …

Moviment: 1) Canvi de posició o de lloc d’alguna cosa. 2) Estat dels cossos mentre canvien de lloc o de posició. 3) Sacsejada o agitació d’un cos. 4) Alteració, inquietud. 5) Revolta, rebel·lió …

Realitat: 1) Existència real i efectiva. 2) Tot el que constitueix el món real. 3) Veritat, el que passa veritablement …