Francesca (Meryl Streep) i Robert (Clint Eastwood) a “Els Ponts de Madison”.

Interessants reflexions de “Cartier-Bresson no es un reloj sobre com el mercat pot arribar a influenciar i modificar la mirada dels fotògrafs professionals o dels artistes en general. Unes reflexions que ens porten a plantejar-nos d’altres com ara si les tendències a les xarxes socials tenen un efecte semblant en els fotògrafs aficionats i fins i tot també en els propis professionals.

Llegir el post: ¿Sabías que un diálogo aparentemente intrascendente de la famosa novela ‘Los Puentes de Madison’ oculta una de las más feroces críticas que se han hecho a la fotografía comercial?