L’estètica de les respostes

Ritu:

Conjunt de pràctiques establertes que regulen a cada religió el culte i les cerimònies religioses.