Introspeccions

“Obscuritat d’obscuritats;

Heus aquí la porta a tota comprensió.”  – Tao Te Ching