Essències

Quina és l’essència de la matèria? De què està fet tot allò que veiem i toquem més enllà del que ens deixen percebre els nostres sentits?

Aquest projecte sorgeix d’una reflexió sobre l’escala d’allò que ens envolta, inclòs el nostre propi cos.

Sabem que tot està format per diminuts àtoms que estan formats al seu torn per partícules subatòmiques el funcionament del qual s’escapa a explicacions racionals i el debat científic segueix obert.

Si el nucli d’un àtom tingués la mida d’un pilota de futbol els electrons que orbiten al seu voltant es trobarien a mig quilòmetre de la mateixa. La matèria està formada bàsicament per espai buit i tensions energètiques. D’altra banda, si eliminéssim tot l’espai buit dels àtoms que formen el nostre cos, aquest hauria la mida d’un gra de sal.

Quants àtoms hi ha en la simple fulla d’un arbre? I en tot l’Univers?

Més enllà de xifres vertiginoses, sabem que tot allò que forma la matèria a nivell essencial és també allò que regeix tot l’Univers.

Així que el que passa a nivell subatòmic acaba creant tota la realitat que percebem i novament sorgeixen noves preguntes: Pot aquest camí també de ser al revés? És de dir, Quina influència exercim nosaltres com a observadors a nivell subatòmic sobre allò que observem?

L’Univers en el full d’un arbre.