Artistificacions

Artistificació: Formació artística que sorgeix espontàniament, produint-se la seva creació en el moment en què és observada.