Artistificacions contemporànies

Artistificació: Formació artística que sorgeix espontàniament, ja sigui en la naturalesa o en qualsevol element artificial, urbà, etc de manera que la seva creació es produeix en el moment en que aquesta és identificada.

Una artistificació es genera a partir de diversos factors com poden ser els elements artificials disposats de forma no intencionada per l’home i l’atzar, la mateixa naturalesa, l’erosió meteorològica, l’envelliment dels materials, etc.